Ändringar förväntas i Kinas lagstiftning om förpackningspåskrifter för livsmedel

18. november 2020

Den kinesiska myndigheten State Administration for Market Regulation SAMR föreslår ändringar i lagstiftningen om förpackningspåskrifter för livsmedel. Utkastet kommenteras för närvarande på Kinas inre marknad. Kina har även meddelat om förslaget till Världshandelsorganisationen WTO. Även EU kommenterar förslaget.

För exportörer gäller det viktigaste kravet hur etiketter ska fästas. Tillsvidare är det oklart huruvida det är möjligt att fortsätta att klistra separata etiketter med förpackningspåskrifter på livsmedel.
Företag som idkar eller planerar att idka import till Kina ska följa noggrant med ändringarna i lagstiftningen om förpackningspåskrifter för livsmedel. Förslaget till ändring gäller standarden GB7718 - 2011.

För mer information:

EUCCC:s (The European Union Chamber of Commerce in China) kommentarer 
Kina
kiina@ruokavirasto.fi