Nya veterinärintyg för export till Albanien finns nu i eCert-systemet

25. september 2020

Den 23 september 2020

Finland och Albanien har nu en överenskommelse om ett veterinärintyg för export av fjäderfäkött och griskött. Veterinärintyget fylls i och beviljas i Livsmedelsverkets elektroniska system eCert. Veterinärintyget fylls i av exportören och beviljas sedan av den officiella veterinären som har tillsynsansvar över anläggningen. Albaniens veterinärintyg skrivs ut på vanligt kopieringspapper. Exportören loggar in i eCert med Suomi.fi användarnamnet. Tillsynsmyndigheten kan beställa användarnamn via Åtkomstkontrollen.

För mer information: