Nya veterinärintyg i eCert och en utbildning för användare

2. september 2020

Nya veterinärintyg finns nu i eCert som är ett system för beviljande och administration av veterinärintyg. Det finns även en webbutbildning för eCert användare.

Ecert är Livsmedelsverkets elektroniska system för administration av veterinärintyg som inte finns i TRACES-systemet. I eCert kan exportören fylla veterinärintyget elektronisk och skicka det sedan till den officiella veterinären som bekräftar uppgifterna med sin signatur.

Veterinärintyg till Brasilien och Singapore tas i bruk först

De första veterinärintygen som tillhandahålls i eCert är veterinärintyget för mjölkprodukter till Brasilien och veterinärintyget för skalägg och äggprodukter till Singapore. De är tillgängliga i eCert i början av september.

Fler veterinärintyg kommer att flyttas till systemet under hösten och i början av 2021. När veterinärintyget är flyttat till eCert, kommer det inte längre vara tillåtet att använda intyg på säkerhetspapper som beställts från Livsmedelsverket. För intygen i eCert kan vanligt kopieringspapper användas, om mottagarlandet inte kräver säkerhetspapper. Säkerhetspapper kan beställas från Livsmedelsverket och kan användas för alla eCert intyg som kräver säkerhetspapper.

Titta på webbutbildningen och bekanta dig med utbildningsmaterialet

I juni ordnade Livsmedelsverket en webbutbildning för exportörer och kontrollmyndigheter som kommer att använda Livsmedelsverkets elektroniska system för administration av veterinärintyg eCert. Inspelningen och utbildningsmaterialet finns på Livsmedelsverkets hemsida och kan ses och användas av alla.
Exportföretagen loggar in i eCert med Suomi.fi användarnamnet. Det är bra att ordna en Suomi.fi behörighet i tid innan det är dags att exportera. Tillsynsmyndigheten kan beställa användarnamnet via Åtkomstkontrollen (PAHA). För mer information om användning av eCert och om att skapa användarnamn se utbildningsmaterialet.

Mer information:
Information om utbildningar och en länk till eCert-webbutbildningen och utbildningsmaterialet 
Information om veterinärintyg
ecert@ruokavirasto.fi