Nytt exporttillstånd: grissperma kan nu exporteras från Finland till Japan

29. april 2021

Japans ministerium för jordbruk, skogsbruk och fiske (MAFF) I har efter flera års förhandlingar godkänt exporten av grissperma från Finland till Japan. Finland och Japan har kommit överens om ett djurhälsointyg för export av grissperma och ett importintyg för sperma. Dessutom måste exporten ta hänsyn till MAFF: s exportvillkor gällande djursjukdomar och verifiering av avelsvärdet hos och givardjur.

Mer information: