Till det nya TRACES-NT-systemet övergås stegvis, vid export används fortfarande det gamla TRACES-systemet

2. mars 2020

Systemet TRACES som används vid export och import uppdateras till det nya systemet TRACES-NT. Importhandlingarna som gäller länder utanför EU är de första som övergått till det nya systemet TRACES-NT. I handlingarna som gäller export och den inre marknaden används fortsättningsvis det gamla TRACES-systemet.

Det nya och gamla systemet fungerar sida vid sida under en övergångstid

Systemet TRACES-NT tas i bruk stegvis. NT är en förkortning av orden New Technology. Under övergångstiden fungerar TRACES Classic (dvs. gamla TRACES) och TRACES-NT sida vid sida. De är helt separata system och ingen information överförs mellan systemen. Därför ska man registrera sig skilt i systemen. Samma e-postadress kan registreras i bägge systemen.

Vad vi nu vet överförs handlingarna som gäller export och den inre marknaden till systemet TRACES-NT under året 2021.

TRACES-systemen verifierar spårbarheten

TRACES är en förkortning av Trade Control and Expert System. TRACES är utvecklat för att trygga möjligheten att spåra och övervaka bland annat levande djur, växter och foder samt animaliska, ekologiska, växt- och träprodukter. Traces används både i handel på den inre marknaden mellan EU-länderna (djur och animaliska produkter) och vid import från länder utanför EU. Systemet upprätthålls av Europeiska kommissionen och används av myndigheter och företag.

Mer information: 

www.ruokavirasto.fi/sv/traces