Import av ekoprodukter från UK efter brexit, fr.o.m. 1.1.2021

Från ingången av 2021 blir UK ur EU:s synvinkel ett land utanför EU, och i och med det blir ekologiska produkter som importeras därifrån också produkter från tredjeland.

Import från tredjeländer (dvs. import från länder utanför EU) regleras inom EU för ekoprodukternas vidkommande av en särskild förordning EU nr 1235/2008. I bilagorna III och IV till förordningen anges de godkända kontrollorganen, och aktörer som övervakas av dessa kontrollorgan får producera ekoprodukter som kan godkännas som ekoprodukter på EU-marknaden. Den berörda förordningen uppdateras för tillfället, och vi inväntar en ny version som också innehåller kontrollorganen i UK. Den nuvarande versionen av förordningen kan läsas här, senaste förändring.

Det finns också en separat guide om ämnet: Villkor för ekologisk produktion import pdf

Om en ekoaktör har för avsikt att fortsätta köpa in produkter från UK efter ingången av 2021, betraktas importen av sådana produkter som import av ekoprodukter till EU. I ett sådant fall måste aktören göra en ändringsanmälan till Livsmedelsverkets ekokontroll. Anmälan om inledande av import av ekoprodukter och en uppdaterad ekoplan skickas till adressen kirjaamo@ruokavirasto.fi

Ytterligare frågor kring saken kan ställas på adressen: luomuelintarvike@ruokavirasto.fi

 

 

Sidan har senast uppdaterats 12.1.2021