Växtsundhetskraven för trävaror vid import från länder utanför EU

Flera växtsjukdomar och skadedjur för skogsträd sprider sig med trävaror. På grund av detta måste man ta hänsyn till importkraven som berör växthälsa då man importerar trävaror från länder utanför EU.

Observera Brexit: från och med 1.1.2021 blir samma importkrav gällande för trävaror som införs från Storbritannien (England, Skottland och Wales) som från övriga länder utanför EU

  • Med Nordirland handeln förtsätter med EU-reglerna också efter 1.1.2021.

Sundhetscertifikat krävs beroende på träslag och ursprungsområde

För barrträ krävs att det åtföljs av ett sundhetscertifikat vid import från alla länder utanför EU samt från Ryssland, Kazakstan eller Turkiet. För lövträ beror kravet på sundhetscertfikat på träslag och ursprung. Även krav på behandlingar har ställts på trävaror. Sundhetscertifikatet intygar, att de produkter som ska importeras har behandlats och kontrollerats i enlighet med EU:s krav och att det inte förekommer karantänskadegörare på dem.

Importören registrerar sig i Livsmedelsverkets register

Den som importerar trävaror som kräver sundhetscertifikat måste registrera sig i livsmedelsverkets växtskyddsregister. Registreringsanvisningarna och blanketterna hittar du här.

Importören registrerar sig också i TracesNT-systemet

Importören matar in de med sundhetscertifikat importerade partierna i TracesNT- systemet. Läs mera om hur man registerar sig i systemet.

Hur man beställer importkontrollen

De varor som kräver sundhetscertifikat kontrolleras i samband med införseln. Inspketionerna är avgiftsbelagda. Kontrollen utförs av Livsmedelsverkets eller NTM-centralens inspektör. Innan försändelsen som importeras anländer, meddelas ankomsten till importortens växtinspektör.

Tillåtna gränskontrollstationer

Importen av trävaruförsändelser åtföljda av ett sundhetscertifikat är tillåten via följande gränskontrollstationer:

  • Hamnar: Björneborg, Borgå-Tolkis, Brahestad, Eckerö, Fredrikshamn, Hangö, Helsingfors-Nordsjö, Ingå, Jakobstad, Kalajoki-Rahja, Kaskö, Karleby, Kemi, Kotka-Hietanen, Kotka-Mussalo, Kotka-Halla, Lovisa, Långnäs, Merikarvia, Nystad, Raumo, Uleåborg och Åbo
  • Övergångsställen vid landgränsen: Imatra, Karigasniemi, Kortesalmi-Kuusamo, Lieksa Inari, Niirala, Nuijamaa, Parikkala, Raja-Jooseppi, Salla, Vaalimaa, Vainikkala, Vartius och Villmanstrand

Trävaror från Ryssland får importeras även via flera andra gränskontrollstationer.

Kontaktning

 

Sidan har senast uppdaterats 5.2.2021