Ansökan om kontrollställe för växter

Om ert företag bedriver import av växter, växtprodukter eller virke och importen är förknippad med kontroll av importförsändelserna antingen i ert företags eller i något annat företags lokaler eller område, ska ert företag anmäla dessa inspektionsplatser, alltså officiella kontrollställen, på den här Webropol-blanketten före importen.

 

Sidan har senast uppdaterats 20.12.2019