Livsmedelsverkets internationella referenslaboratorier

Det internationella laboratoriet betjänar laboratorier i olika länder i frågor kring diagnostik och analytik. 

Livsmedelsverket verkar som internationellt referenslaboratorium för undersökning av kräftpest.

Sidan har senast uppdaterats 19.12.2019