Juverinflammationsundersökningar

Veterinary Laboratories Agency, Quality Assurance Unit, Department for Environment, Food and Rural Affairs (VLAs kvalitetssäkringsenhet, DEFRA, England) arrangerar interkalibreringar för finländska laboratorier som undersöker juverinflammationsprov. VLA är en ackrediterad (ISO Guide 43) arrangör av interkalibreringar. 

VLA organiserar två omgångar om året, i april och september. VLA skickar proven till Evira som vidarebefordrar dem till de laboratorier som deltar. Anmälan till följande års jämförelseundersökningar görs före årsskiftet och laboratorierna kan delta antingen en eller två gånger om året. Undersökningarna är avgiftsbelagda.

Ytterligare uppgifter och anmälningar:

Sidan har senast uppdaterats 11.12.2018