Jämförande test

Jämförande test mäter kvaliteten i analytiken hos laboratorier. I egenskap av nationellt referenslaboratorium har Livsmedelsverket uppgiften att ordna referensundersökningar för nationella, officiella laboratorier, samt kontrollera framgång hos dessa. 

Livsmedelsverket arrangerar vid behov referensundersökningar och erbjuder referensmaterial för främst de undersökningsmetoder där kommersiella referensprover inte finns tillgängliga.

I nordiska styrgruppen för mikrobiologiska referensundersökningar av livsmedel (svenska Livsmedelsverket, SLV), där Livsmedelsverket är representerad, är Livsmedelsverket kontaktlänken för lokala laboratorier i frågor kring referensundersökningar.

Sidan har senast uppdaterats 11.12.2018