Salmonellaundersökningar av faeces

Statens veterinärmedicinska anstalt  (SVA) i Sverige organiserar en gång om året en ringtest avseende salmonella i faeces från djur. De finländska laboratorierna har möjlighet att delta i denna ringtest. En provförsändelse skickas som kurirtransport för undersökning. Försändelsen innehåller 25 kapslar samt avföring i vilken kapslarna tillsätts före undersökningen. Kapslarna innehåller två olika serotyper av salmonella med olika konentrationer eller är negativa. 

Laboratorierna tilldelas en kod och resultaten anges med koder i slutrapporten. SVA skickar laboratoriernas resultat för kännedom till det nationellt referenslaboratorium.

Ringtesten är avgiftsbelagd.

Ytterligare uppgifter och anmälningar:

Sidan har senast uppdaterats 11.12.2018