Juverinflammationsundersökningar

APHA Scientific arrangerar interkalibreringar för finländska laboratorier som undersöker juverinflammationsprov. APHA Scientific är en ackrediterad (ISO/IEC 17043) arrangör.

Ytterligare uppgifter

Sidan har senast uppdaterats 26.4.2022