Insändandet av tunga djurprover för undersökning till Livsmedelsverket försvåras i början av sommaren

28. maj 2020

Från och med juni blir det svårare att skicka in djurprover som väger över 35 kg för undersökning till Livsmedelsverket. Från och med 1.6.2020 transporterar Matkahuolto djurprover om högst 35 kg som expresspaket, när viktgränsen tidigare var 55 kg. Ändringen kommer att försvåra insändandet av framför allt kalvar, men också får, svin, stora hundar samt många vilda djur för undersökning till Livsmedelsverkets laboratorier för analys av djursjukdomar i Helsingfors, Kuopio, Uleåborg och Seinäjoki. 

Uppföljningen av djursjukdomar förutsätter att man får tillräckligt med prover. Livsmedelsverket utreder för tillfället på vilka sätt tyngre djurprover ska kunna skickas för undersökning.

Prover kan tas emot också efter tjänstetid på verksamhetsställena i Helsingfors, Kuopio och Seinäjoki. Laboratoriet ska alltid underrättas i förväg om dessa prov.

Ytterligare information:

Enhetsdirektör Sinikka Pelkonen (djursjukdomsbakteriologi och djursjukdomspatologi), tfn 029 520 4830, fornamn.efternamn@ruokavirasto.fi

Läs mera:

Anvisningar och adresser för insändandet av prover till djursjukdomsundersökningar 
Kontaktuppgifter till djursjukdomsundersökningar