Livsmedelsverket tar tillbaka sin rekommendation som gällde införsel av hundar från Norge

25. september 2019

Norska livsmedelssäkerhetsverket har förmedlat nyheter om hemorrhagisk diarré som rentav lett till döden hos flera hundar i Norge. I Finland har inte konstaterats någon liknande, till en viss ort eller ett visst område koncentrerad anhopning av sjukdomsfall bland hundar. Livsmedelsverket tar tillbaka sin rekommendation, enligt vilken hundar inte borde införas från Norge till Finland eller hundar utföras från Finland till Norge.

Enligt den norska myndigheten verkar antalet fall de senaste dagarna ha börjat minska. Utgående från den information som en bakgrundsenkät hittills (25.9.2019) gett anses sjukdomen inte lätt smitta från en hund till en annan. I undersökningen har uteslutits flera kända sjukdomsalstrare och än så länge har man inte funnit någon klar enskild orsak eller några förenande bakgrundsfaktorer.

Mer information:
överinspektör Virva Valle, resebestämmelser
040 489 3359
specialforskare Outi Simola, patologiska undersökningar av sällskapsdjur
050 462 7862, på plats 30.9.2019

Tidigare meddelanden från Livsmedelsverket om saken
9.9.2019 Än så länge ingen hemorrhagisk diarréepidemi i Finland 
6.9.2019 Livsmedelsverket rekommenderar försiktighet vid införsel av hundar från Norge