Anvisningarna om tolkning av resultat utvärderas i processen för godkännande av mikrobiologiska undersökningar av boendehälsa

De metoder som används vid mikrobiologiska undersökningar av boendehälsa beskrivs i förordningen om boendehälsa (545/2015) och i anvisningen om tillämpningen av förordningen om boendehälsa (Valviras anvisning 8/2016, del IV). Bland annat kan myndigheten för bedömning av hälsoolägenheter i en byggnad endast använda resultat som erhållits med metoder som Livsmedelsverket godkänt och som omfattas av det godkännande som laboratoriet beviljats med stöd av hälsoskyddslagen.

För att säkerställa att laboratorierna tolkar resultat som erhållits vid mikrobiologiska undersökningar av boendehälsa i enlighet med förordningen kommer inte bara metoden att godkännas i fortsättningen, utan även laboratoriets anvisning om tolkning av resultaten. Detta gäller både metoder i enlighet med förordningen och förändrade och interna metoder. Tolkningsanvisningen ska lämnas in till Livsmedelsverket tillsammans med metodanvisningen och ansökningsblanketten. Av tolkningsanvisningen för resultat av en intern metod ska framgå när den åtgärdsgräns som avses i förordningen överskrids.

Mer information:

Godkännande av metoder och laboratorier: Taija Rissanen, Livsmedelsverket, tfn 050 574 6308, fornamn.efternamn@ruokavirasto.fi

Sidan har senast uppdaterats 15.6.2020