Aktuellt för godkända laboratorier

Nedanför hittar du nyheter och meddelanden med anknytning till godkända laboratorier och control av laboratorier. Nyheter har publicerats i Livsmedelsverkets elektroniskt nyhetsbrev.

Nyheter

Inrapportering av resultaten av livsmedelsanalyserna till Livsmedelsverket

Ny är det igen dags att leverera ett sammandrag av livsmedelsanalyserna från 2018 och resultaten av dessa. Rapporteringsskyldigheten gäller myndighetsprover och prover inom ramen för egenkontrollen som enligt livsmedelsbestämmelserna förutsätts bli undersökta. Resultaten utnyttjas bl.a. för utredning av epidemier och för riskvärderingar. Resultat rapporteras med Patogenix-programmet: https://palvelut2.evira.fi/patogenix.

Läs mer

Leverans av information till Livsmedelsverket om undersökningarna av djursjukdomar

Laboratorierna som undersöker djursjukdomar ombes leverera information till Livsmedelsverket om proverna som undersökts på 2018 med tanke på djursjukdomar som ska bekämpas och anmälas. Sådana är bland annat salmonella hos sällskapsdjur, campylobacter hos nötkreatur och svin, övriga STEC-undersökningar än de som ingår i kontrollprogrammet och alla trikinundersökningar. Livsmedelsverket utnyttjar informationen bland annat för uppföljning av djursjukdomsläget. Informationen kan levereras till Livsmedelsverket under adressen laboratoriot@ruokavirasto.fi i det format som laboratoriet självt önskar senast vid utgången av mars 2019.

Läs mer