Aktuellt för godkända laboratorier

Nedanför hittar du nyheter och meddelanden med anknytning till godkända laboratorier och control av laboratorier. Nyheter har publicerats i det senaste Livsmedelsverkets elektroniskt nyhetsbrev. Nyheter från tidigare nyhetsbrev hittar du genom menyn på vänster.

Nyheter

Kvantifieringsgränsen och mätosäkerheten för kemiska analysmetoder för hushållsvatten ska lämnas in till Livsmedelsverket utan dröjsmål

Laboratorier som utför sådana kontrollundersökningar av hushållsvatten som avses i social- och hälsovårdsministeriets förordning 1352/2015 ska utan dröjsmål underrätta Livsmedelsverket om kvantifieringsgränsen och mätosäkerheten för de kemiska analysmetoderna. Senast vid ingången av 2020 ska de kemiska analysmetoderna uppfylla förordningens krav angående kvantifieringsgräns och mätosäkerhet.
Läs mer

Inrapportering av resultaten av livsmedelsanalyserna till Livsmedelsverket

Ny är det igen dags att leverera ett sammandrag av livsmedelsanalyserna från 2018 och resultaten av dessa. Rapporteringsskyldigheten gäller myndighetsprover och prover inom ramen för egenkontrollen som enligt livsmedelsbestämmelserna förutsätts bli undersökta. Resultaten utnyttjas bland annat för utredning av epidemier och för riskvärderingar. Resultat rapporteras med Patogenix-programmet: https://palvelut2.evira.fi/patogenix.

Läs mer

Leverans av information till Livsmedelsverket om undersökningarna av djursjukdomar

Laboratorierna som undersöker djursjukdomar ombes leverera information till Livsmedelsverket om proverna som undersökts på 2018 med tanke på djursjukdomar som ska bekämpas och anmälas. Sådana är bland annat salmonella hos sällskapsdjur, campylobacter hos nötkreatur och svin, övriga STEC-undersökningar än de som ingår i kontrollprogrammet och alla trikinundersökningar. Livsmedelsverket utnyttjar informationen bland annat för uppföljning av djursjukdomsläget. Informationen kan levereras till Livsmedelsverket under adressen laboratoriot@ruokavirasto.fi i det format som laboratoriet självt önskar senast vid utgången av mars 2019.

Läs mer