Anrikningsbuljongen från STEC-egenkontrollundersökningar ska eventuellt lämnas in till Livsmedelsverket

Metoden för undersökning av förekomsten av STEC-bakterier i livsmedelsprover enligt ISO 13136 består av en PCR-screening (stx-gener) och verifiering genom odling. Ett negativt resultat av PCR-andelen är slutligt, men ett positivt resultat som fåtts genom PCR är ett initialt resultat. Laboratorier godkända av Livsmedelsverket som låter utföra STEC-egenkontrollundersökningar utomlands bör beakta att STEC-resultatet är initialt och osäkert om endast stx-gener har konstaterats i provet och det utländska laboratoriet inte kan lämna in den ursprungliga anrikningsbuljongen till Livsmedelsverket för verifiering genom odling. Då är det möjligt att laboratoriets kund behöver ta nya prov och beställa analyser på nytt. Därför är det viktigt att laboratorierna förklarar för sina egenkontrollkunder att STEC-toxingenundersökningen är initial och berättar om möjliga konsekvenser om stx-gener konstateras i undersökningen. En myndighetskunds STEC-prov ska alltid undersökas i ett finskt laboratorium, som ser till att provet lämnas in till Livsmedelsverket för ytterligare verifiering (läs mer om undersökningen av STEC-prov).

Ett initialt positivt prov i fråga om STEC är ett undersökningsresultat som tyder på hälsofara

I enlighet med 14 § i laboratorieförordningen (152/2015) ska laboratorier lämna in isolerade mikrobstammar och livsmedelsprover som anknyter till undersökningsresultat som tyder på hälsofara till Livsmedelsverket. Som sådana räknas också initialt positiva STEC-anrikningsbuljonger. Endast om man med en egenkontrollkund separat avtalat om att ett initialt (dvs. osäkert) positivt räknas som resultat, behöver egenkontrollprover inte lämnas in för verifiering.

Ett inhemskt godkänt laboratorium ska se till att STEC-anrikningsbuljongerna även från utländska utkontrakterade laboratorier kan lämnas in till Livsmedelsverket för verifiering genom odling. Uppgifterna enligt remissen skickas med provet till Livsmedelsverket. Remissen till fortsatta undersökningar av STEC-anrikningsbuljonger finns på Livsmedelsverkets webbplats (välj finskspråkig version av sidan).

Mer information:

Taija Rissanen, laboratoriernas anmälningsplikt, tfn 0505746308, fornamn.efternamn(at)ruokavirasto.fi

Saija Hallanvuo, STEC-undersökningar och mikrobstamsamlingar, tfn 0404893448, fornamn.efternamn(at)ruokavirasto.fi

Sidan har senast uppdaterats 16.6.2021