Laboratoriet måste anmäla undersökningar av hållbarhet som gäller Listeria till Livsmedelsverket

Företagare som är ansvariga för tillverkning av livsmedel måste fastställa hållbarheten av sina produkter. Hållbarheten av sådana ätfärdiga livsmedel där Listeria monocytogenes-bakterien kan tillväxa kan fastställas bl.a. genom undersökning av hållbarhet som gäller Listeria. Med undersökning av hållbarhet avses tillsatsförsök och undersökningar av hållbarhetstid enligt bilaga II till kommissionens förordning om mikrobiologiska kriterier EG 2073/2005. Eftersom undersökningar av hållbarhet som gäller Listeria är företagarens ansvar enligt lagstiftningen, är de så kallade egenkontrollundersökningar som ska utföras i ett av Livsmedelsverket godkänt myndighets- eller egenkontrollaboratorium. Med undersökningar av hållbarhet som gäller Listeria avses inte slumpmässiga kvalitativa Listeria-undersökningar som utförs på sista förbrukningsdagen utan en undersökningsplan.

Livsmedelsverket har hittills inte inkluderat undersökningar av hållbarhet som gäller Listeria i godkännandeförfarandet för laboratorier enligt livsmedelslagen. Detta innebär att laboratoriet inte är skyldigt att meddela Livsmedelsverket om det utför dessa undersökningar och de krav som ställts upp på undersökningen inte bedöms i samband med godkännandet. Därför känner Livsmedelsverket inte till var livsmedelsföretagare skulle kunna låta utföra undersökningar om hållbarhet eller vilken slags handledning eller rådgivning dessa laboratorier skulle behöva från till exempel referenslaboratorier.

För att kartlägga situationen med undersökningar av hållbarhet av Listeria och förbättra tillgängligheten av undersökningarna ber Livsmedelsverket att laboratorierna anmäler till Livsmedelsverket om laboratoriet utför undersökningar av hållbarhet. Anmälan kan göras med ansökningsblanketten på Livsmedelsverkets webbplats eller per e-post (kirjaamo@ruokavirasto.fi) på samma sätt som med andra nya undersökningar och metoder. Metoderna förutsätter inte FINAS bedömning eller ackreditering och inte heller Livsmedelsverkets referenslaboratorium bedömer metoderna till exempel med hänsyn till kraven i förordningen om mikrobiologiska kriterier. Ett laboratorium som utför undersökningar av hållbarhet bör dock följa Europeiska kommissionens riktlinjer om studier av hållbarhetstiden för Listeria monocytogenes samt EURL Anses tekniska anvisningar som anses vara den rekommenderade metoden enligt förordningen om mikrobiologiska kriterier. Länkar till ovan nämnda dokument:

Mer information:

Undersökningar av hållbarhet som gäller Listeria: Riina Tolvanen, Livsmedelsverket, fornamn.efternamn@ruokavirasto.fi

Anmälan om undersökningar till Livsmedelsverket: Taija Rissanen, Livsmedelsverket, fornamn.efternamn@ruokavirasto.fi

 

 

Sidan har senast uppdaterats 20.9.2021