Åtgärder för att avstå från NMKL-metoder i salmonellakontrollen i enlighet med zoonosförordningen

NMKL 71 och NMKL 187-metoderna har inte validerats mot metoden ISO 6579-1 i enlighet med den senaste versionen av EN ISO 16140-2-standarden.  Laboratorier som för närvarande i sin salmonellakontroll i enlighet med zoonosförordningen (JSM 316/2021) använder NMKL 71- eller NMKL 187-metoden ska lägga fram en metod som uppfyller förordningens kriterier för ackreditering senast under bedömningsbesöket för 2023.

För avföringsmatriser är NMKL 187-metoden relativt enhetlig med EN ISO 6579-1-standarden, och därför ska laboratoriet bedöma verifieringsbehovet i enlighet med sina egna tillvägagångssätt. För livsmedels- och fodermatriser samt miljöprovsmatriser för livsmedelsproduktion fattas ur NMKL-metoderna den MKTTn-anrikning som finns i EN ISO 6579-1-standarden som ska tas i bruk. En implementeringsverifiering ska göras för matriserna genom att för varje matrisgrupp (livsmedel, foder, miljöprov) välja den matris som är mest utmanande/passar bäst för en själv. Efter bedömningen av en godkänd implementeringsverifiering görs ett ändringsbeslut av ackrediteringen, varefter metodreferensen uppdateras i kompetensområdet till EN ISO 6579-2-metoden.

Ett laboratorium kan istället för att ändra sin NMKL-metod till EN ISO 6579-1 jämförelsemetoden även välja en kommersiell metod som uppfyller förordningens valideringskrav och omfattar isolering av salmonellastammen från prover som har konstaterats positiva.

NMKL 71- och NMKL 187-metoderna bevaras tills vidare på Livsmedelsverkets förteckning över Livsmedelsmikrobiologiska metoder och alternativ till dessa, den så kallade förteckningen över rekommenderade metoder. I förteckningen har upprätthållits en lista över de alternativa metoder som lämpar sig för undersökningar i enlighet med mikrobkriterieförordningen. Läs mer om NMKL-metoder och mikrobkriterieförordning från NMKL websidor

NMKL-metoder lämpar sig för undersökning av prov tagit vid misstanke om matförgiftning. 

Mer information

Salmonellametoder: Satu Hakola, Livsmedelsverket, fornamn.efternamn@ruokavirasto.fi

Godkännandeärenden: Taija Rissanen, Livsmedelsverket, fornamn.efternamn@ruokavirasto.fi

Sidan har senast uppdaterats 20.1.2023