Materialet om dataöverföring av prover i Vati för laboratorier publiceras framöver på Livsmedelsverkets extranät

Vati är ett gemensamt verksamhetsstyrnings- och datasystem inom miljöhälsovården som fungerar också som ett datalager för tillsynsdata enligt hälsoskyddslagen, tobakslagen och livsmedelslagen. Vati används huvudsakligen av tillsynsmyndigheter inom miljöhälsovården i kommunerna som administrerar i Vati bland annat tillsynsobjekt, -åtgärder och -planer samt utför relaterad övervakning, rapportering och utveckling.

Laboratorierna kan skicka uppgifter om prover och undersökningsresultat till Vati via en elektronisk överföringstjänst för analysuppgifter. I Vati samlas uppgifter om myndighetsprover tagna i vattendistributionsområden för anläggningar som distribuerar hushållsvatten, badstränder och bassänger samt myndighetsprover tagna i samband med livsmedelstillsynen.

Livsmedelsverkets extranät Pikantti

Teknisk dokumentation och anvisningar avsedda för laboratorier som använder överföringstjänsten för analysuppgifter publiceras i fortsättningen endast på Livsmedelsverkets extranät Pikantti (https://pikantti.ruokavirasto.fi/display/VATIAS). Där hittar du även ett diskussionsforum där du kan ställa frågor och dela åsikter om tjänsten.

För att logga in i Pikantti krävs användarrättigheter. Personer vid laboratorier som Livsmedelsverket godkänt och representanter för laboratoriernas systemleverantörer kan ansöka om användarrättigheter i Pikantti genom att meddela personens namn och organisation till Livsmedelsverket till adressen laboratoriot@ruokavirasto.fi.

Begäran om stöd endast via Vatis kundportal i fortsättningen

De personer som har ett användarnamn i Pikantti kan även få användarrättigheter till Vatis kundportal. Via kundportalen kan laboratorierna skicka begäran om stöd och felanmälan som gäller överföringstjänsten för analysuppgifter. Om du önskar ett användarnamn i kundportalen, kan du meddela det i samband med ansökan om användarrättigheter i Pikantti till laboratoriot@ruokavirasto.fi.

Mer information

Taija Rissanen, Livsmedelsverket, fornamn.efternamn@ruokavirasto.fi, tfn 0295 204 931

 

Sidan har senast uppdaterats 18.3.2021