Anvisning för tillämpning av förordningen om boendehälsa: mineralfibrer

17. juni 2024

Valvira har 3.5.2024 gjort en ändring i anvisningen om tillämpning av förordningen om boendehälsa gällande mineralfibrer. På sidan 11, i del 3, under punkt 1.6 i tillämpningsanvisningen har följande mening tagits bort på basis av den omvärdering som gjorts med anledning av responsen: För det undersökta utrymmet anges medeltalet av provresultaten som jämförs med åtgärdsgränsen med beaktande av mätosäkerheten.

Tillämpningsanvisningen finns på Valviras webbplats.

Mer information: överinspektör Titta Manninen: fornamn.efternamn@valvira.fi, tfn 0295 209398.