Tillämpningsanvisning om bestämmelserna om hushållsvatten

17. juni 2024

Valvira har på sin webbplats publicerat en Tillämpningsanvisning om bestämmelserna om hushållsvatten som utarbetats tillsammans med intressentgrupper. I den har man sammanställt anvisningar som är nödvändiga för en enhetlig och riksomfattande tillsyn.

Mer information: överinspektör Jaana Kilponen, Valvira, fornamn.efternamn@valvira.fi