Nya metoder för boendehälsa

Social- och hälsovårdsministeriets (SHM) förordning 545/2015 om sanitära förhållanden i bostäder och andra vistelseutrymmen samt om kompetenskrav för utomstående sakkunniga gör det möjligt att använda s.k. nya mätmetoder avsedda för myndigheter (4§) i undersökningar av inomhusluft och mögel.

Den nya mätningsmetoden lämpar sig för myndighetsundersökningar och man kan inkludera den i godkännandet som Livsmedelsverket beviljat laboratoriet när metoden har validerats och man utifrån valideringsmaterialet har säkerställt:

  1. metodens lämplighet för användningsändamålet
    ELLER
  2. att resultaten av den nya mätningsmetoden sammanfaller med resultaten från metoden i tillämpningsanvisningen för förordningen om boendehälsa.

I alternativ 1 mäter den nya metoden för boendehälsa i allmänhet en annan sak än de metoder som man beskriver i Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården Valviras tillämpningsanvisning och den ska som sådan valideras för sitt användningsändamål med hjälp av jämförelsematerial. Då bedömer man metodens lämplighet för myndighetsundersökningar av en aktör som godkänts av SHM i enlighet med 4 § i förordningen om boendehälsa (545/2015). Processen är separat från den normala processen för godkännande av laboratorier vid Livsmedelsverket. Laboratoriet kan kontakta Livsmedelsverket, Valvira eller Institutet för hälsa och välfärd THL, när det vill ansöka om godkännande för en sådan metod.

I alternativ 2 mäter den nya metoden för boendehälsa samma sak t.ex. med den odlingsmetod som man beskriver i Valviras tillämpningsanvisning, och valideringen visar att resultaten stämmer överens med den metod som beskrivs i tillämpningsanvisningen. På detta sätt bedömer man den validerade metodens lämplighet för myndighetsundersökningar av THL i samband med den normala processen för godkännande av ett laboratorium vid Livsmedelsverket.

Sidan har senast uppdaterats 13.11.2023