Elektronisk överföring av analysresultat

Godkända laboratorier som erbjuder analystjänster (vatten och livsmedel) för övervakningsenheter inom miljöhälsovård kan lämna in information om prover elektroniskt i det gemensamma övervakningsdatasystemet Vati som används av övervakningsenheterna inom miljöhälsovård.

Identifiering för Vatis gränssnitt

För att identifiera sig för Vatis gränssnitt (överföringstjänst för analysuppgifter) behöver laboratoriet ett certifikat som beviljas av Livsmedelsverket. För att testa överföringen av information kan laboratoriet eller dess tjänsteleverantör ansöka om ett separat certifikat för tjänstens testmiljö. På höger finns ansökningsblanketten för laboratorier och systemleverantörer och anvisningen för framställning av en csr-fil. På blanketten kan man även uppge ändringar i uppgifterna för giltiga certifikat.

Certifikatet som beviljas av Livsmedelsverket för överföringstjänsten för analysuppgifter är giltigt i två (2) år, det samma gäller certifikatet som beviljas för testmiljön. Livsmedelsverket kontaktar laboratorier för att förnya certifikat med ungefär två års mellanrum. 

Kodvärden i gränssnittet

Vatis gränssnitt (överföringstjänst för analysuppgifter) använder gemensamma koder för vissa data. Till exempel metoder har analyskoder och livsmedelsprov kategoriseras med Foodex-koder. Det finns också en egen kod för varje övervakningsenhet. Kodvärden hittas på kodportal i addressen https://koodisto.meta2.fi/koodisto/. Kodvärden fungerar med Ingernet Explorer och Edge -webbläsare (inte med Chrome). 

 

Sidan har senast uppdaterats 8.11.2022