Laboratorier godkända med stöd av lagen om djursjukdomar

Laboratorier utsedda med stöd av lagen om djursjukdomar kan undersöka prover med avseende på djursjukdomar. De mesta av utsedda laboratorier analyserar salmonella (salmonellalaboratorier).

Officiella laboratorier nedanför kan analysera officiella myndighetsprov, egenkontrollprov och andra prov som tagits till exempel av privatpersoner med avseende av djursjukdomar. Laboratorier för egenkontroll kan analysera egenkontrollsprover (till exempel salmonellakontroll på djurgårdar).

Laboratorier som har ett särksilt tillstånd från Livsmedelsverket kan hantera mikrober och parasiter som orsakar förtecknade (alvarliga) djursjukdomar i kategorier a-c till exempel i samband med vetenskaplig forskning men kan inte analysera verkliga prover med avseende av dessa djursjukdomar. 

Officiella laboratorier

Laboratorierna för egenkontroll

Laboratorier med tillstånd för hantering av mikrober och parasiter som orsakar sjukdomar

Sidan har senast uppdaterats 24.10.2023