Laboratorier godkända med stöd av lagen om djursjukdomar