Laboratorier utsedda med stöd av livsmedelslagen

Nedanför finns en lista över laboratorier utsedda av Livsmedelsverket med stöd av livsmedelslagen. Från varje laboratoriets namn öppnas en lista (pdf-format) över laboratoriets metoder, som kan användas för lagstagdade myndighets- eller egenkontrollprover. Mera uppgifter om metoder och deras lämplighet för olika livsmedel kan hittas från laboratoriets ackrediterade kompetensområde eller genom att fråga från laboratoriet. 

Officiella laboratorier

Laboratorier för egenkontroll

Laboratorier för egenkontroll i en annan medlemsstat i Europeiska unionen eller i en medlemsstat i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet

  • Nestle Polska S.A. Branch in Kaliszu

Sidan har senast uppdaterats 6.10.2022