Laboratorier godkända med stöd av livsmedelslagen

Från varje laboratoriets namn öppnas en lista (pdf-format) över laboratoriets godkända metoder, som kan användas för lagstagdade myndighets- eller egenkontrollprover.

Myndighetslaboratorier

Laboratorier för egenkontroll