Laboratorier utsedda med stöd av livsmedelslagen

Nedanför finns en lista över laboratorier utsedda av Livsmedelsverket med stöd av livsmedelslagen. Från varje laboratoriets namn öppnas en lista (pdf-format) över laboratoriets metoder, som kan användas för lagstagdade myndighets- eller egenkontrollprover.

Officiella laboratorier

Laboratorier för egenkontroll

Sidan har senast uppdaterats 29.12.2021