Laboratorier utsedda med stöd av livsmedelslagen

Nedanför finns en lista över laboratorier utsedda av Livsmedelsverket med stöd av livsmedelslagen. Från varje laboratoriets namn öppnas en lista (pdf-format) över laboratoriets metoder, som kan användas för lagstagdade myndighets- eller egenkontrollprover. Mera uppgifter om metoder och deras lämplighet för olika livsmedel kan hittas från laboratoriets ackrediterade kompetensområde eller genom att fråga från laboratoriet. 

Officiella laboratorier

Laboratorier för egenkontroll

Laboratorier i en annan medlemsstat i Europeiska unionen eller i en medlemsstat i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet

Officiella laboratorier

Laboratorier för egenkontroll

Sidan har senast uppdaterats 30.5.2024