Innehållet i årsanmälan

På årsanmälan samlar man in information om antalet djurhållningsplatser på vilka salmonellaprover under året i fråga tagits för undersökning. För fjäderfänas del vill man också få information om antalen undersökta flockar. Det är viktigt att man på varje ställe fyller i uppgifterna uttryckligen om antalet djurhållningsplatser eller flockar, inte till exempel antalet undersökningar eller prover. Till exempel flera prover som är tagna av samma flock värphöns i produktionsskedet kan inte anmälas som separata flockar (alltså kan man inte addera ihop dessa prover).

Prover av nötkreatur som undersökts med tanke på salmonella

I årsanmälan lämnas ett sammandrag av antalen undersökta djurhållningsplatser, indelade i följande grupper:

 • Djurhållningsplatser med mjölkboskap (antal sammanlagt)
  • av vilka djurhållningsplatser som överlåter obehandlad mjölk för konsumtion (antal)
  • av vilka djurhållningsplatser som producerar semintjurar eller kvigor som förs till seminstation (antal)
 • Djurhållningsplatser med kalvuppfödning (antal sammanlagt)
 • Djurhållningsplatser med mellanuppfödning (antal sammanlagt)
 • Djurhållningsplatser med slutuppfödning (= köttuppfödning) (antal sammanlagt)
 • Djurhållningsplatser med dikor (antal sammanlagt)
  • av vilka djurhållningsplatser som producerar semintjurar eller kvigor som förs till seminstation (antal)
 • Övriga djurhållningsplatser (antal sammanlagt)
  • av vilka djurhållningsplatser som överlåter obehandlad mjölk för konsumtion (antal)
  • av vilka djurhållningsplatser som producerar semintjurar eller kvigor som förs till seminstation (antal)

Prover av svin som undersökts med tanke på salmonella

I årsanmälan lämnas ett sammandrag av antalen undersökta djurhållningsplatser, indelade i följande grupper:

 • Svinhus som producerar rekryteringsdjur (Sikavas specialnivå) (antal sam- manlagt)
 • Svinhus med suggor (antal sammanlagt)
 • Svinhus med integrerad produktion (antal sammanlagt)
 • Svinhus med slaktsvin (antal sammanlagt)

Prover av värphöns, broilerkycklingar och kalkoner som undersökts med tanke på salmonella

I årsanmälan lämnas ett sammandrag av antalen undersökta djurhållningsplatser i produktionsled ochflockar i produktion indelade i följande grupper (här anmäls inte flockar i far- eller morföräldraled eller föräldraled):

 • Värphöns i produktionsled (antal djurhållningsplatser sammanlagt och antal flockar i produktion sammanlagt)
  • Dagsgamla kycklingar (antal djurhållningsplatser och antal flockar i produktion)
  • Uppfödning (antal djurhållningsplatser och antal flockar i produktion)
  • Värphöns (antal djurhållningsplatser och antal flockar i produktion)
 • Broilerkycklingar i produktionsled (antal djurhållningsplatser sammanlagt och antal flockar i produktion sammanlagt)
 • Kalkoner i produktionsled (antal djurhållningsplatser sammanlagt och antal flockar i produktion sammanlagt

I årsanmälan lämnas ett sammandrag av antalen djurhållningsplatser och flockar med småskalig verksamhet indelade i följande grupper:

 • Uppfödningsstall, värpstall och hönsuppfödningsstall (antal djurhållningsplatser sammanlagt och antal flockar i produktion sammanlagt)
 • Värphöns i produktionsled (antal djurhållningsplatser sammanlagt och antal flockar i produktion sammanlagt)
 • Broilerkycklingar i produktionsled (antal djurhållningsplatser sammanlagt och antal flockar i produktion sammanlagt)
 • Kalkoner i produktionsled (antal djurhållningsplatser sammanlagt och antal flockar i produktion sammanlagt)

Om andra än småskaliga uppfödningsstall och värpstall krävs inte någon årsanmälning. Uppgifterna om övriga uppfödningsstall och värpstall samlas in direkt från företagarna.

Lymfkörtel-, slaktkropps- och köttprover tagna i köttanläggningar

Om proverna krävs inte någon årsanmälning så det räcker med månadsanmälningar.

Sidan har senast uppdaterats 9.7.2019