Livsmedelsverkets anvisningar om användning av standardversioner och metodreferenser

Livsmedelsverket påminner om att laboratorierna ska använda de nyaste versionerna av standarderna för ackrediterade metoder. När en uppdaterad version av en standard publiceras ska laboratoriet ta den i bruk utan dröjsmål, inom en rimlig övergångsperiod. Även tillägg (amendment) och korrigeringar (corrigendum) betraktas som uppdateringar. Den nyaste versionen ska uppdateras inom kompetensområdet och tas i bruk även i fall där uppdateringen inte medför några praktiska ändringar i metoden, eftersom det visar att laboratoriet har uppmärksammat den publicerade uppdateringen. Laboratoriet refererar till den nya versionen när den har registrerats inom kompetensområdet.

Referenserna till standardmetoderna varierar i nuläget mycket mellan olika laboratorier, vilket kan verka otydligt ur kundernas synvinkel. Som grundläggande metodreferens för ett ackrediterat kompetensområde kan anges antingen en version som bekräftats av Finlands standardiseringsförbund SFS (SFS-EN ISO) eller en version som bekräftats av den europeiska standardiseringsorganisationen CEN (EN ISO). Användningen av dessa visar kunderna att standardmetoderna i fråga har godkänts inom Europeiska unionen. Exempelvis ingjutningsmetoden för totalbakterier ISO 4833-1:2013 finns som en version som bekräftats av CEN 2013 och en version som bekräftats av SFS 2014, vilket innebär att SFS-EN ISO 4833-1:2014 eller EN ISO 4833-1:2013 kan anges som metodreferens. Om CEN inte har bekräftat metoden kan ISO anges sin grundläggande referens. Observera dock att EU:s kontrollförordning (EU/2017/625) kräver användning av metoder i enlighet med EU-bestämmelserna om sådana finns, så bland annat i undersökningar enligt förordningen om mikrobiologiska kriterier för livsmedel (EG/2073/2005) rekommenderas att man refererar till en version som bekräftats av CEN eller SFS.

Mer information:
forskare Maria Aarnio, maria.aarnio@ruokavirasto.fi
överinspektör Taija Rissanen, taija.rissanen@ruokavirasto.fi

Sidan har senast uppdaterats 18.12.2020