Mikrobiologiska risker vid hantering av organiska gödselfabrikat

Jord, liksom också marken, innehåller av naturen en mängd olika mikrober. Legionella är en bakterie som förekommer allmänt i naturen, och dess halt i organiska gödselmedel kan stiga avsevärt till följd av olika bearbetningsmetoder. Observationerna av legionella har ökat betydligt i antal i Europa under de senaste tio åren. Om legionella i aerosolform kommer in i lungorna kan bakterien orsaka infektioner i andningsvägarna, men dessutom också infektioner i hud, blodomlopp och tarmar. Det är viktigt att identifiera risken för legionella och att skydda sig mot den. Legionellabakterierna infekterar främst personer i riskgrupperna, men också personer med god grundhälsa.

För att minimera smittorisken är det vid hantering av jord och kompostmaterial nödvändigt att

  • använda handskar,
  • skydda sår och skadad hud på händerna samt att
  • undvika exponering för damm genom att fukta jorden eller myllan och vid behov använda andningsskydd på P3-nivå.

I Livsmedelsverkets och THL:s gemensamma projekt undersöks förekomsten av legionellabakterier i organiska gödselfabrikat samt tillverkningsprocessens och hygieniseringens inverkan på detta. Projekten: Legionellabakteerien esiintyminen kiertotaloustuotteissa (LEGISAFE2) (sv: Förekomst av legionellabakterier i produkter från cirkulär ekonomi) och Legionellat kasvualustoissa (LegiGrow) (sv: Legionellabakterier i växtunderlag).

Ytterligare information: forskningsdirektör Liisa Maunuksela liisa.maunuksela@ruokavirasto.fi och Titta Berlin titta.berlin@ruokavirasto.fi

Sidan har senast uppdaterats 25.3.2019