Ny mätosäkerhetsräknare på Livsmedelsverkets webbplats

På Livsmedelsverkets webbplats har det publicerats en räknare för beräkning av mätosäkerheten i samband med kvantitativa mikrobiologiska bestämningar. Räknaren ersätter den kalkyltabell som Livsmedelsverket upprätthöll tidigare och som grundade sig på en publikation av S. Niemelä (MIKES J1/2001).

Den nya räknaren baserar sig på den omarbetade standarden ISO 19036 som kommer att ges ut längre fram i år. Den ger instruktioner om beräkning av mätosäkerheten som en kombinerad osäkerhet där komponenterna är 1. teknisk osäkerhet, 2. matrisrelaterad osäkerhet och 3. osäkerhet som orsakas av ojämn mikrobfördelning.

I standardens tillämpningsområde ingår livsmedel, foder, prov på miljön för livsmedelsproduktion och livsmedelshantering samt prov som tas i primärproduktionen. Standarden omfattar kvantitativa mikrobiologiska bestämningsmetoder som är baserade på koloniräkning, MPN-tekniker, olika apparattekniker (t.ex. impedans eller flödescytometri), molekylärbiologi (t.ex. kvantitativ PCR) eller ATP-mätning.

Räknaren finns på Livsmedelsverkets webbplats (på finska)

Ytterligare upplysningar:       
Marjaana Hakkinen, marjaana.hakkinen@ruokavirasto.fi
Kirsi-Maria Eklund, kirsi-maria.eklund@ruokavirasto.fi

 

 

Sidan har senast uppdaterats 20.6.2019