Ny NMKL-metodstandard

NMKL har publicerat en ny metodstandard för bestämning av natrium: Sodium (Na). Determination by capillary electrophoresis (CE) in foodstuffs. NMKL method No. 203, 2018. Metoden bygger på forskare Christina Bäckmans arbete (Evira, nu pensionerad) och skribenterna är specialforskare Tiina Ritvanen (Livsmedelsverket), professor Dag Ekeberg (NMBU, Norge) och forskare Leena Lilleberg (Livsmedelsverket).

I naturen förekommer natrium i stor utsträckning i jonform som är mycket vattenlöslig. När man analyserar natriumhalten i ett livsmedel ingår där natrium från ett flertal källor: den naturliga natriumhalten i livsmedel, tillsatt natriumsalt och natrium som ingår i andra tillsatsämnen. Den huvudsakliga natriumkällan för en vuxen person är koksalt, natriumklorid (NaCl). Enligt EU-förordning 1169/2011 ska salthalten i vissa livsmedel framgå av förpackningspåskrifterna. Detta gäller ett flertal livsmedel som barnmat, bredbara pålägg, bröd, soppor samt kött- och fiskprodukter. Salthalten beräknas utifrån natriumhalten med koefficienten 2,5.

Kapillärelektrofores (CE) är en enkel metod att bestämma natrium. Metoden är snabb, det är enkelt att förbehandla provet och det behövs bara små mängder lösningsmedel. Natrium extraheras från provet med hett vatten, filtreras och analyseras med kapillärelektrofores kopplad till en diodraddetektor. Metoden lämpar sig för många olika slag av livsmedel som bröd, vegetabilier och köttprodukter. Den minsta natriumhalten som kan bestämmas med hjälp av metoden är 0,03 g/100g.

Ytterligare upplysningar: specialforskare Tiina Ritvanen, tiina.ritvanen@ruokavirasto.fi, tfn 040 489 3415

 

Sidan har senast uppdaterats 25.3.2019