Arbetet med standardisering av vattenkvaliteten fortskrider

7. juni 2023

Standardmetoder för undersökning av vattenkvaliteten, provtagningsmetoder samt kemiska, fysikaliska, biologiska och mikrobiologiska mätningar samt radioaktivitetsmätningar bereds av den internationella standardiseringsorganisationens ISOs tekniska kommitté Water quality. En del av dessa standarder ges ut i form av SFS-EN-standarder efter att de färdigställts.

Tekniska kommitténs möten hölls i Finland, i Rovaniemi 17–22.4.2023. I mötena deltog cirka 115 experter på vattenkvalitet på plats och cirka 120 på distans.

Aktuell information om mötet och beredningen av standarder finns på Institutet för hälsa och välfärds webbplats (på finska).