Kurs till mikrobiologiska laboratorier 27. –28.11.2024

18. juni 2024

Livsmedelsverket ordnar i samarbete med NMKL en grundkurs i mikrobiologisk analys för laboratoriepersonal 27.–28.11.2024. Kursen fokuserar på livsmedelsanalys, men innehållet kan också vara till nytta för dem som arbetar med undersökningar inom vatten- och miljömikrobiologi. Kursen lämpar sig för den tekniska personalen vid ett mikrobiologiskt laboratorium och personer som är insatta i mikrobiologisk analys. Motsvarande kurs ordnades senast år 2014, nu har innehållet uppdaterats. Kursen är avgiftsbelagd och ordnas i Livsmedelsverkets lokaler i Vik i Helsingfors.

Mer information och kursanmälan