Referenslaboratoriets nyhetsbrev 2/2024

18. juni 2024

Referenslaboratoriets nyhetsbrev 2/2024 har publicerats. I Livsmedelsverkets elektroniska nyhetsbrevet ges information om aktuella frågor som rör laboratoriemetoder, provtagning och tillsyn och om EU:s referenslaboratorier. Skribenterna är forskare vid referenslaboratorierna samt representanter för tillsynen och godkännandet av laboratorier. Nyhetsbrevet utkommer med cirka tre månaders mellanrum. Nyhetsbrevet publiceras på webbplatsen och skickas med e-post till alla kontaktpersoner för godkända laboratorier och andra prenumeranter.

Prenumerera på referenslaboratoriets nyhetsbrev