Referenslaboratoriets nyhetsbrev 3/2023

13. september 2023

Referenslaboratoriets nyhetsbrev 3/2023 har publicerats. I Livsmedelsverkets elektroniska nyhetsbrevet ges information om aktuella frågor som rör laboratoriemetoder, provtagning och tillsyn och om EU:s referenslaboratorier. Skribenterna är forskare vid referenslaboratorierna samt representanter för tillsynen och godkännandet av laboratorier. Nyhetsbrevet utkommer med cirka tre månaders mellanrum. Nyhetsbrevet publiceras på webbplatsen och skickas med e-post till alla kontaktpersoner för godkända laboratorier och andra prenumeranter.

Prenumerera på referenslaboratoriets nyhetsbrev