Terminologi med anknytning till PCR-teknik vid analys av boendehälsa och livsmedel

I PCR-metoden för undersökning av boendehälsa används termen realtids-PCR eller real time PCR allmänt bland annat i ackrediterade behörighetsområden. Termen kan lätt förväxlas med termen RT-PCR (reverse transcriptase). Därför rekommenderar THL att termen kvantitativ PCR (qPCR) används i undersökningar av boendehälsa.

Laboratoriernas ackrediterade behörighetsområden har använt olika termer i PCR-metoden för undersökning av boendehälsa, trots att det handlar om samma metod. Både kvantitativ PCR och realtids-PCR eller real time PCR har använts. Den senare kan förväxlas med termen RT-PCR (reverse transcriptase), som hänvisar till transkription av RNA till cDNA.

PCR-metoden som används vid undersökningar av boendehälsa beskrivs bäst av termen kvantitativ PCR, eftersom metoden mäter mängderna av vissa mikrober. Därför rekommenderas att termen kvantitativ PCR (qPCR) i framtiden används i PCR-metoden vid undersökningar av boendehälsa bland annat i ackrediterade behörighetsområden.

Termen kvantitativ PCR används däremot i allmänhet inte i livmedelsanalyser, eftersom metoden oftast används endast för detektion (kvalitativ analys) i samband med livsmedelsundersökningar, inte för kvantifiering. Den etablerade termen ”realtids-PCR” kan i fortsättningsvis användas i ackrediterade behörighetsområden vid analys av livsmedel.

PCR-metoder för boendehälsa: Kaisa Jalkanen, THL, kaisa.jalkanen@thl.fi
PCR-metoder för livsmedelsanalys: Saija Hallanvuo, saija.hallanvuo@ruokavirasto.fi

Sidan har senast uppdaterats 15.9.2021