Referenslaboratorium för växthälsa inledde sin verksamhet

Inom Europeiska unionen har referenslaboratorium för växthälsa (EURL) grundats förra året. Laboratoriernas verksamhetsområden är bakterie-, virus- och svampsjukdomar hos växter, rundmask samt insekter och kvalster. Referenslaboratorierna är antingen självständiga eller konsortier som utgörs av laboratorier i flera länder. Laboratorierna finns i Nederländerna, Belgien, Italien, Slovenien, Frankrike och Österrike. I Finland har JSM utsett Livsmedelsverkets enhet för växtanalytik till nationellt referenslaboratorium inom forskningsområdet växtsjukdomar och -skadedjur. Enheten har laboratorier i Helsingfors, Loimaa och Villmanstrand.

EU:s referenslaboratorier har inlett sin verksamhet ytterst aktivt. Laboratorierna har samlat in information om verksamhet och kompetens hos de nationella referenslaboratorierna i samtliga medlemsländer, gemensamma möten har påbörjats och EURL-laboratorierna har redan ordnat internationella referenstester. Grundandet av internationella referenslaboratorier härrör till reformen av EU:s växtskyddslagstiftning. Etableringen av laboratorierna är en mycket omfattande och positiv förändring inom växtskyddsbranschen och erbjuder förutsättningar för utvecklingen av en enhetlig verksamhetskultur i laboratorierna i samtliga medlemsländer.

Tidpunkten för etableringen av referenslaboratorium är väl vald, eftersom 2020 är FN:s internationella växtskyddsår (International Year of Plant Health). Under året lyfter man fram växtskyddsfrågor globalt. Initiativet till temaåret togs av Finlands jord- och skogsbruksministerium och Finland är värd för den internationella växtskyddskonfererensen Protecting Plant Health in a changing world i Helsingfors 5–8.10.2020. Växtskydd är en ytterst viktig fråga på ett globalt plan, såväl med tanke på matskydd som jordbruket nu när uppvärmningen av klimatet leder till spridningen av växtskadegörare.

Mer information: avdelningschef Jukka Tegel, jukka.tegel@ruokavirasto.fi

EU and Finnish national reference laboratories for plant health in accordance with Regulation (EU) 2017/625

European Union Reference Laboratories 

Sidan har senast uppdaterats 12.3.2020