Nationell referenslaboratorieverksamhet

Det nationella referenslaboratoriet vägleder lokala laboratorier och bestyrker fynd, samt koncentrerar sig på avancerad forskning i branschen. 

Livsmedelsverket fungerar som nationellt referenslaboratorium inom följande forskningsområden: analytik av mikrobiologisk och kemisk säkerhet hos livsmedel och foder, diagnostik av djursjukdomar och växtanalytik.

Livsmedelsverket är det enda laboratoriet i Finland som utför alla analyser inom följande områden:

  • bestämning av farliga djursjukdomar som sprids mycket lätt
  • restanalytik
  • bestämning av beståndsdelar av animaliskt ursprung i foder
  • vissa analyser kring mikrobiologisk säkerhet hos livsmedel

Livsmedlens och fodrens trygghet

Vid trygghetsundersökningar av livsmedel och foder arbetar Ruokavirasto som ett nationellt referenslaboratorium enligt EU:s övervakningsförordning (2017/625) och zoonosdirektivet (2003/99/EG).

Undersökningar om djursjukdomar

Livsmedelsverket verkar som internationellt OIE referenslaboratorium för undersökning av kräftpest.


Växtanalytik

EU referenslaboratorier och Finlands nationella referenslaboratorier av växthälsa

Sidan har senast uppdaterats 10.3.2022