Kemiska analyser

Med hjälp av kemiska undersökningar utreds halten av de essentiella näringsämnena av de enskilda gödselfabrikaterna och försäkras att halterna av skadliga grundämnen uppfyller lagstiftningen.

Näringshalterna av huvudnäringsämnen (kväve, fosfor, kalium), sekundära näringsämnen (kalcium, magnesium, natrium, svavel) och spårämnen (bor, kobolt, koppar, järn, mangan, molybden, zink, selen, vanadin) bestäms. Utöver det totala näringsinnehållet analyseras även de lösliga näringshalterna.

Arsenik, kvicksilver, kadmium, krom, koppar, bly, nickel och zink är anges som skadliga metaller.

Som egenskaper anges kalkningsmedlets neutraliserande förmåga, snabbverkande neutraliserande förmåga och finhetsgrad. pH, ledningsförmåga, volymvikt och organiska material av jordförbättringsmedel och växtunderlag fastställs.

Forskningsenheten för kemi tar aktivt del i metodutveckling och testning av gödselmedels standarder gällande oorganiska och organisk gödsel, kalkningsämne, jordförbättringsmedel och växtunderlag i CEN-arbetsgrupper.

Analysmetoderna av gödsel ingår i tillsyn och passar därför perfekt för företagens egenkontroll. Laboratoriet utför analyser även för företag, verksamhetsutövare och andra laboratorier.

Analyskostnaderna baserar sig på Livsmedelsverkets prislista.

Kontaktperson

 

 

 

 

 

Sidan har senast uppdaterats 20.2.2024