Identifieringar och typningar

I enheten för mikrobiologi identifieras och typiseras bakteriestammar som laboratorierna sänt in

Biokemiska identifieringar

  • Bakteriestammar som livsmedelslaboratorierna och industrin sänt in och som misstänks vara patogena

Serotypbestämningar

  • Bakterierna Listeria monocytogenes, Escherichia coli (EHEC/VTEC/STEC) O157, O145, O111, O103, O26 och O104 jämte Yersinia enterocolitica

PFGE (pulsfältgelelektrofores) typbestämningar

  • L. monocytogenes, E. coli O157, Y. enterocolitica, Y. pseudotuberculosis, Streptococcus equi ssp. zooepidemicus och termofila campylobacter -spårning av källorna till matförgiftningsepidemier
  • L. monocytogenes -tredning av processkontaminationer på livsmedelsproduktionslinjer

Övriga undersökningar

  • EHEC/VTEC/STEC: påvisande av virulensgener (stx1, stx2, eae och hlyA) med hjälp av PCR-metoden
    Y. enterocolitica och Y. pseutotuberculosis: biotypning och påvisande av virulensgener (ail, virF och inv) med hjälp av PCR-metoden.
  • Vibrio parahaemolyticus: påvisande av virulensgener (tdh och trh) med hjälp av PCR-metoden.

Kontaktpersoner

Typbestämningar av virus:

 

Andra identifieringar och typbestämningar:

 

 

Sidan har senast uppdaterats 10.11.2023