Identifieringar och typningar

I enheten för mikrobiologi identifieras och typiseras bakteriestammar som laboratorierna sänt in

Biokemiska identifieringar

 • Bakteriestammar som livsmedelslaboratorierna och industrin sänt in och som misstänks vara patogena

Serotypbestämningar

 • Bakterierna Listeria monocytogenes, Escherichia coli (EHEC/VTEC/STEC) O157, O145, O111, O103, O26 och O104 jämte Yersinia enterocolitica

PFGE (pulsfältgelelektrofores) typbestämningar

 • L. monocytogenes, E. coli O157, Y. enterocolitica, Y. pseudotuberculosis, Streptococcus equi ssp. zooepidemicus och termofila campylobacter -spårning av källorna till matförgiftningsepidemier
 • L. monocytogenes -tredning av processkontaminationer på livsmedelsproduktionslinjer

Övriga undersökningar

 • EHEC/VTEC/STEC: påvisande av virulensgener (stx1, stx2, eae och hlyA) med hjälp av PCR-metoden
  Y. enterocolitica och Y. pseutotuberculosis: biotypning och påvisande av virulensgener (ail, virF och inv) med hjälp av PCR-metoden.
 • Vibrio parahaemolyticus: påvisande av virulensgener (tdh och trh) med hjälp av PCR-metoden.

Kontaktpersoner

Typbestämningar av virus:

 • Maija Summa, telefon 050 517 1267
 • Tuija Kantala, telefon 050 323 6050

Andra identifieringar och typbestämningar:

 • Saija Hallanvuo, telefon 040 489 3448
 • Suvi Wallgren , telefon 050 573 8190
 • Marjaana Hakkinen, telefon 0400 287 417
Sidan har senast uppdaterats 24.11.2020