Aktuellt om spannmålenskvalitet 2022

30. september 2022

Spannmålen är god till sin kvalitet. Hektolitervikterna är höga och skördenivåerna steg i jämförelse med året innan. Uppgifterna om spannmålsskördens kvalitet år 2022 är i detta stadium ännu preliminära. Genomsnittsuppgifterna bygger på cirka 400 analyserade prov. Uppgifterna om kvaliteten preciseras under de kommande veckorna när fler prov kommer in.

 

Mer information:

Mer information on spannmålens kvalitet 2022

Mer information om spannmålens kvalitet till exempel för olika sorter på Livsmedelsverkets webbplats Öppen information https://avointieto.ruokavirasto.fi/#/kasvi/viljasadon-laatu