Aktuellt om spannmålenskvalitet 2022

23. februari 2023

Spannmålsskörden 2022 var av god kvalitet. Hektolitervikterna är höga och skördenivåerna steg från förra året. Livsmedelsverkets växtanalytik och Naturresursinstitutet offentliggjorde den viktigaste informationen om den inhemska spannmålens odlingsarealer, spannmålsskörden och skördens kvalitet.

Analysresultaten av kvalitets- och säkerhetsuppföljningen av spannmålsskörden offentliggjordes redan under hösten på Livsmedelsverkets webbplats Öppen information och resultaten har nu kombinerats i form av Naturresursinstitutets slutliga skördestatistik. Den regionala informationen har presenterats för året 2022, informationen om mediankvaliteten för åren 2005 – 2022 och informationen om den ekologiska spannmålen för åren 2013 – 2022. 

Läs mer från Spannmålskvalitet och säkerhet.