30. juni 2021

Grobarheten från småförpackningar av utsäde av köksväxter undersökts under våren 2021. De flesta proverna grodde bättre än minimikraven av växtart. Läs mer på hemsidan här.