Spannmålslaboratoriets analystjänster för jordbrukare

Du kan beställa undersökningar av spannmålskvaliteten från Livsmedelsverkets spannmålslaborotorium (Helsingfårs). 

De vanligaste undersökningar av kvaliteten på spannmål, bönor och oljeväxter:

  • fukthalt (referensmetod eller NIT-snabbmetod)
  • proteinhalt (referensmetod eller NIT-snabbmetod)
  • hektolitervikt (referensmetod med spannmålprovare eller NIT-snabbmetod)
  • stärkelsehalt korn och vete (NIT-snabbmetod)
  • falltal
  • avfallshalt (bestämning av orenlighetshalt och avfallskorn i provet)
  • sortering (maltkorn)
  • deoxynivalenol (DON) -snabbtest
  • förkrympta korn med sållning method

Laboratorieverksamhetens behörighet och resultatens riktighet har påvisats med en utvärdering enligt internationella kriterier och en ackreditering som beviljats av ackrediteringstjänsten FINAS. Vårt laboratorium är också ett av den internationella handelsorganisationen inom spannmåls- och foderbranschen Gafta (The Grain & Feed Trade Association) godkänt testlaboratorium.

Provtagning

Ta ett representativt prov av spannmålspartiet undersökas. Ta med jämna mellanrum delar av samma storlek från kornströmmen som ska överföras under hela överföringen. Vid en sändning av spannmål som lagras, ta ett prov med en provborr från olika delar.

Kombinera delproverna till ett samlat prov. Blanda detta prov noggrant. Ta ett prov på cirka en 1-2 liter spannmål i en förseglad plastpåse och skicka det med vårt beställningsformulär till vårt spannmålslaboratorium.

Det samlade provet rekommenderas att förvaras i en behållare med lock för eventuella senare analyser.

Kontaktpersoner


 

 

Sidan har senast uppdaterats 20.2.2024