Undersökning av potatiscystnematod i jordprov

Vi erbjuder egenkontroll- eller beställningsundersökningar av potatiscystnematod från jordprov för potatisodlare och andra aktörer.

Prislista och fakturering

Våra laboratorieundersökningar är avgiftsbelagda, prislista. Fakturan skickas separat.

Priset för undersökningen av provet är minst priset för ett prov. Om provets storlek överstiger 4 dl, upprepas priset för de påbörjande 4 deciliterna.  

Sändning av prov

  1. Det är fråga om en undersökning av en farlig växtskadegörare. Innan du skickar provet kan du kontakta laboratoriet för mer information.
  2. Förpacka jordproverna i stadiga kärl för att förhindra att de blandas. Bifoga ett fritt formulerat följebrev med beställarens och betalarens kontaktuppgifter inklusive e-postadress och FO-nummer.  
  3. Ange de identifikatorer som behövs för objektet och de enskilda proverna. De visas på analyscertificat.
  4. Skicka eller ta med provet till adressen:

Ruokavirasto, siemenperunalaboratorio
Tampereentie 51
32200 Loimaa

Undersökningsresultat

Laboratoriet informerar endast beställaren om provresultaten. Om undersökningsresultaten dock ger upphov till stark misstanke om att en farlig skadegörare som definieras i lagstiftningen har hittats, meddelar laboratoriet också resultatet till Livsmedelsverkets tillsyn över växters sundhet (lagen om skydd för växters sundhet 702/2003). Gul- och vitpotatiscystnematoder är farliga växtskadegörare.

Vi föredrar en elektronisk rapport som skickas med säker e-post. Följ anvisningarna som följer med det säkra e-postmeddelandet när du öppnar intyget. I annat fall skickas intyget per post. Det går snabbare att få resultaten per e-post. Leveranstiden för resultaten är cirka en månad.

Kontaktuppgifter 

 

Sidan har senast uppdaterats 15.3.2024