Gravida och ammande kvinnor

  • För alla gravida kvinnor rekommenderas användning av D-vitamintillskott under hela graviditeten och användning av folsyratillskott strax innan graviditeten och i början av graviditeten. Behovet av andra näringstillskott ska bedömas individuellt.
  • Behovet av flera näringsämnen växer betydligt under graviditeten och amningen. Därför ska man beakta kvaliteten på kosten. Läckra och rekommendabla födoämnen under graviditeten är bär, frukt, grönsaker, fullkornsspannmål samt fettfria mjölkprodukter, fettsnåla köttprodukter och fisk.
  • Gravida kvinnor behöver endast lite mer energi än normalt
  • På grund av att behovet av tilläggsenergi är skäligt litet bör det ökade behovet av vitaminer och mineralämnen under graviditeten huvudsakligen tillbredsställas så att kostens näringstäthet ökas dvs. så att man äter mer av mat som innehåller små mängder energi, men rikliga mängder essentiella näringsämnen.

Förbättring av näringstätheten i kosten under graviditet och amning

En gravid kvinna får fiber, järn och folat från grönsaker, frukt och bär samt fullkornsspannmål och baljväxter. Fisk är däremot en god källa till n-3-fleromättade fettsyror, vitamin D och jod. Vissa fiskarter bör man dock undvika under graviditet och amning och man ska säkerställa att fisk används säkert, eftersom vissa fiskarter innehåller bl.a. kvicksilver.

Ett tillräckligt järnintag är viktigt, eftersom hos flesta gravida kvinnor sänker nivån av hemoglobin i blodet under graviditet. Cirka hälften av järnbehovet under graviditet kan tillfredsställas med kosten och den andra hälften från moderns järnreserver eller järnprodukter.    Kött och fisk är bra källor till järn, eftersom de innehåller icke-hemjärn som väl upptas av kroppen. 

För gravida kvinnor rekommenderas 5–6 dl fettfria, flytande mjölkprodukter 5–6 dl per dygn. För att säkerställa ett tillräckligt intag av kalcium och komplettera intaget av D-vitamin och jod rekommenderas 2–3 skivor ost.

Motion under graviditet

Man kan motionera normalt under graviditet och enligt allmän motionsrekommendation. För gravida kvinnor rekommenderas motion med måttlig effekt minst 150 minuter per vecka under flera dagar.    Om man inte har motionerat före graviditeten, är det viktigt att börja måttligt och motionera cirka 10–15 minuter tre gånger per vecka och så småningom öka längden på motionsgången och mängden motionsgånger.

 

Sidan har senast uppdaterats 11.7.2022