Säkra sätt att använda livsmedel

Livsmedel kan vara förknippade med riskfaktorer som kan orsaka människan sanitära olägenheter:

 • livsmedlets sammansättning kan vara ofördelaktig med tanke på hälsan
 • med livsmedlet kan följa mikrober eller mikroorganismer
 • livsmedlet kan av naturen innehålla skadliga ämnen
 • med livsmedlet kan följa olika föroreningar i miljön
 • livsmedel kan innehålla främmande föremål (såsom glas).

På denna webbplats behandlas olika risker som livsmedel kan medföra och begränsningar som hänför sig till intag av vissa livsmedel

Man kan undvika risker som livsmedel medför genom att:

 • läsa märkningarna på förpackningarna och följa
  • förvaringsanvisningarna
  • behandlingsanvisningarna
  • intagsrekommendationerna
 • Undvika rikliga intag av sådana livsmedel, för vilka anvisningar om begränsat intag utfärdats.
 • Äta på ett mångsidigt, varierat och måttligt sätt. Dessa principer om en hälsofrämjande kost utgör också de bästa sätten att undvika inverkningar som skadliga ämnen som livsmedel eventuellt innehåller medför.
 • Iaktta en god köks- och hanteringshygien och följa anvisningarna som getts om tillrednings- och förvaringstemperaturerna. Dessa åtgärder minskar risken för matförgiftningar.

I tabellen nedan räknar man upp de livsmedel som enligt vad vi för närvarande vet kan vara förknippade med eventuella faror.

Observera att barn indelats i följande kategorier: spädbarn (under 12 mån), barn i lekåldern, barn och unga, barn i skolåldern

Varför och hur utarbetas anvisningar till utsatta konsumentkategorier om hur livsmedel används på ett säkert sätt (gravida och ammande kvinnor).  

Allmänna anvisningar om hur livsmedel används på ett säkert sätt (pdf)

 

 

Sidan har senast uppdaterats 15.11.2022