Välkommen ombord

Näringsåtagande har ingått som en del av det nationella sociala engagemanget (www.sitoumus2050.fi), som är en del av genomförandet av Finlands globala handlingsprogram för hållbar utveckling, Agenda2030, i Finland. Det finns en separat Näringsåtagande-knapp på framsidan för socialt engagemang. Webbplatsen Näringsåtagande som öppnas från den fungerar i harmoni med att göra sociala åtaganden.

De näringsåtaganden som operatörerna gör registreras automatiskt i det sociala engagemangets jämställdhetsmål och därigenom i de globala målen för hållbar utveckling (målområdena 2 och 3).

Statens näringsdelegation producerar, publicerar och underhåller material relaterat till verksamhetsmodellen och innehållsåtaganden på sin webbplats för att stödja dem som gör åtagandet.

Olika aktörer registrerar sig på Näringsåtagandewebbplatsen och gör näringsåtaganden genom att anteckna mål och åtgärder samt redovisar genomförandet i form där under den årliga uppföljningen.

Näringsåtagande är offentliga. Den statistiska information som samlas in från dem samlas in i årsrapporterna från Statens näringsdelegation.

Hur görs man näringsåtagandet?

1. Registrera dig

Att göra ett näringsåtagande börjar med att registrera sig, det vill säga skapa ett användarkonto och logga in på sidan. Registrerade användare kan göra sina egna näringsåtaganden i åtagandets olika innehållsområden och kommentera andras åtaganden Näringsåtagande kan förberedas eller redigeras och övervakningsdata registreras endast genom att logga in på tjänsten.

Vid registrering definieras användartypen och den specificeras när näringsåtagandet görs av industrin enligt följande:

livsmedelsindustrin

Matimportör

Handel

Kommunens matservering och företagsetableringar

Lunchrestaurang

Snabbmatsrestaurang

Kafé

Skola

Barnkammare

Arbetsgivarföretag

Media

Organisationer

Annat (enligt angivet)

 

2. Välj Näringsåtagandet

 

Näringsåtagandet väljs med knappen på framsidan av webbplatsen  www.sitoumus2050.fi.

Därefter visas alla innehållsområden i Näringsåtagandet (dvs. kort) på skärmen: salt, fettkvalitet, socker, grönsaker, produkter för barn, portions- och förpackningsstorlekar, luncher och matinstruktioner. Den visar alla godkända näringsåtaganden som gjorts av olika operatörer.

Genom att flytta markören över varje innehållsområde kan du se områdesmål och en kort beskrivning.

 

2.1. Gör ett näringsåtagande

Klicka på knappen Delta i det övre högra hörnet på sidan --> Välj Näringsåtagandet

Ett formulär öppnas på skärmen med detaljerade instruktioner för att fylla i formuläret. När du fyller i formuläret bör du tänka på att näringsåtagandena är synliga på sajten för alla besökare. När det gäller läsbarheten är det bra att försöka förbereda kortfattade titlar så att bra verk lätt kan hittas. Verksamhetsutövaren ska också se till att det som är synligt för alla följer livsmedelslagstiftningen, särskilt närings- och påståendeförordningen. Utarbetandet av näringsåtaganden kan göras i flera olika steg, vilket innebär att du ibland kan spara informationen och återgå till att redigera utkastet senare. Utkastet kan redigeras tills åtagandet accepteras.

 

2.2. Publicera åtagandet

Näringsåtagandet bör uppfylla vissa grundläggande kriterier. Författaren till åtagandet måste förstå dessa och bekräfta att åtagandet som ska göras är i enlighet med kriterierna. När denna punkt är godkänd kan du markera blanketten som redo för publicering längst ner på skärmen. Blanketten överförs sedan elektroniskt till Statens näringsdelegation för godkännande, varefter näringsåtagandet publiceras på hemsidan (handläggningstiden är cirka en vecka, åtaganden behandlas inte under semesterperioden). Både utkast och publicerade åtaganden finns separat i skådespelarens egen profil.

Läs mer om beskrivningen av Näringsåtagandet.

 

3. Rapportera

För näringsåtagandet sätts alltid ett konkret och mätbart mål, vars framsteg görs en gång per år. Inställningen av mätarna ska alltså göras noggrant och mätarna ska utformas så att de är användbara för rapportering.

Rapporten upprättas på åtagandets sida under "anmälan", som finns längst ner på originalformuläret Näringsåtagandet.

Rapporteringsbegäran kommer automatiskt till gäldenären vid en viss tid på året.

Om anmälan inte sker inom deadline skickar programmet en påminnelsebegäran. Om operatören inte anmäler sin aktivitet efter att tidsfristen för påminnelse har löpt ut, avslutar programmet åtagandet automatiskt när tidsfristen för den tredje påminnelsen går ut. I detta fall läggs "ej implementerad" in i systemets rapportering.

Kom ihåg att alltid spara data när du loggar rapporteringsdata.

 

4. Annan användning - "gilla" och "kommentera"

En operatör som är inloggad på sajten kan kommentera och gilla Näringsåtaganden och dela dem på sociala mediekanaler (Tagga #ravitsemussitoumus). Du kan också själv söka på näringsåtaganden enligt ett specifikt innehållsåtagande eller genom att använda en gratis ordsökning. Näringsåtagandekort kan sorteras slumpmässigt eller också efter vilket som är det nyaste eller mest populära, det vill säga fått flest likes. Webbplatsen har aktuell övervakningsinformation om åtaganden, kommentarer och likes. Men innehållsåtagandena från Statens näringsdelegation visas alltid högst upp på sidan.

I operatörens egen profil kan du se dina egna Näringsåtaganden och relaterade åtgärder, samt mottagna likes och kommentarer. Profilen visar också hur många som har sett operatörens profil och hur många aktiviteter som har delats på sociala medier. Där samlas också statistik om vilka av de åtaganden som gjorts som har fått störst uppmärksamhet.

Näringsåtaganden ges ett löpnummer efter när de är sparade i systemet. Du kan använda detta nummer för att identifiera ditt näringsåtagande.

‚Äč

Sidan har senast uppdaterats 29.2.2024