Kontakt

Det är önskvärd att i första hand kontakta statens näringsdelegationens general sekreterare. Generral sekreterarens byrå är belägen i Livsmedelsverket.

General sekreterare Arja Lyytikäinen

Statens näringsdelegation c/o Livsmedelsverket
Mustialagatan 3,  00790 Helsingfors
Tel. +358 (0)29530 4292, +358 (0)50 4099 860
Epost arja.lyytikainen (at) ruokavirasto.fiat-merkki.gif 

Sidan har senast uppdaterats 12.3.2019