Kontakt

Det är önskvärd att i första hand kontakta statens näringsdelegationens general sekreterare. Generral sekreterarens byrå är belägen i Livsmedelsverket.

Generalsekreterare Satu Jyväkorpi

Statens näringsdelegation c/o Livsmedelsverket
Mustialankatu 3, 00790 Helsinki, tel. +358 29520 4262
e-post: satu.jyvakorpi [at] ruokavirasto.fi 

Sidan har senast uppdaterats 4.1.2024